Dzień dobry
W roku 2020 i 2021 nie było żadnych wpływów/ przychodów ze sprzedaży
ogłoszeń w Biuletynie Informacyjnym PASMA.

Pozdrawiam

Ewa Stefanowska Lasoń
Główny Specjalista ds. Informacji i Promocji Gminy Konopiska
tel. 730 999 508

-------- Wiadomość oryginalna --------

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: wniosek o informację
Data: Thu, 19 May 2022 09:59:58 -0000
Nadawca: {{ email }}
<mailto:{{ email }}>
Odpowiedź-Do: {{ email }}
<mailto:{{ email }}>
Adresat: {{ email }} <mailto:{{ email }}>

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o
udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Jakie były wpływy/przychody ze sprzedaży ogłoszeń przez Państwa gazetę w
2020 roku?

2. Jakie były wpływy/przychody ze sprzedaży ogłoszeń przez Państwa gazetę w
2021 roku?

Prosimy o odpowiedź na adres {{ email }}
<mailto:{{ email }}>

Członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Szymon Osowski, Marzena Błaszczyk i Katarzyna Batko-Tołuć

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605
Warszawa <http://www.siecobywatelska.pl>
|<http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego