Pani Katarzyna Batko-Tołuć

Pan Szymon Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 maja 2022 r. o udostępnienie informacji
publicznej informuję, co następuje:

Ad. 1. Wszystkie sesje Rady Gminy Zawonia w 2022 r. odbywały się w formie
stacjonarnej. Daty odbytych sesji: 24.02.2022 r., 31.03.2022 r., 29.04.2022
r. Na dzień 26.05.2022 r. zwołana jest sesja Rady

również w formie stacjonarnej.

Ad. 2. Nie miały miejsca sytuacje wymienione w pkt 2 ww. wniosku.

Ad. 3. Informuję, iż projekty uchwał zamieszczane są w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Zawonia pod adresem:
https://bip.zawonia.pl/197/305/projekty-uchwal-rady-gminy.html .

Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
do momentu podpisania uchwała przez Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia.

Ad. 6. Posiedzenia komisji Rady Gminy Zawonia nie są transmitowane.

Odnośnie pkt: 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 7, 8, 8a i 9 ww. wniosku informuję, iż
posiedzenia Rady Gminy Zawonia prowadzone są tylko w formie stacjonarnej.

Z poważaniem

Wojciech Hoffman

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zawonia

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

tel. 71 312 81 82 wew. 53

fax. 71 312 95 59

<https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=17&menu=19&strona=1>

____________________________________________________________________________
____________

Uwaga!

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może

zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości
otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,

rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej

informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał

ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie z komputera
tego materiału bez zapoznawania się z jego treścią.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się ze sposobem przetwarzania danych osobowych,
zapraszamy na naszą stronę
<https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=232&strona=1>
www.zawonia.pl

Załączniki

  • winmail.dat