W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 9 stycznia br Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim informuje jak w załączniku

Załączniki

Pobierz list