Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 maja 2022 r.

--
Z poważaniem,

Monika Marcinkowska
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
Tel: 71 392 19 71 w. 153

Załączniki