Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia

Znak: ROO.1431.3.2018

dotyczy: udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Działając na zasadzie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764), przekazuję poniższe
informacje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, tj. w formie
elektronicznej, poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail

- załącznik: informacja

Andrzeja Ćwiklińska
Urząd Miejski w Kcyni

Załączniki

Pobierz list