Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018 r.

--
Z poważaniem
Patrycja Schulz
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i spraw kadrowych
Urząd Gminy Kamieniec
tel. 614430721

Załączniki