W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
że wpływy z tytułu sprzedaży ogłoszeń w gazecie "Przegląd Rakowski" w
2020 roku wyniosły 243,90 zł. W 2021 roku nie było przychodów ze
sprzedaży ogłoszeń.

--
___________________________
Z poważaniem
Artur Nadolny
Skarbnik Gminy Raków
tel. 41 3535018, 41 3535031
www.rakow.pl