<html>&#13; <head>&#13;&#13; <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">&#13; </head>&#13; <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; <div class="moz-forward-container"><br>&#13; <br>&#13; --- Tre&#347;&#263; przekazanej wiadomo&#347;ci ---&#13; <table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">&#13; <tbody>&#13; <tr>&#13; <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Temat: </th>&#13; <td>Re: Fwd: Wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej</td>&#13; </tr>&#13; <tr>&#13; <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Data: </th>&#13; <td>Mon, 22 Jan 2018 12:44:49 +0100</td>&#13; </tr>&#13; <tr>&#13; <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Nadawca:&#13; </th>&#13; <td><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sekretariat@ugbyton.pl">sekretariat@ugbyton.pl</a> <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:sekretariat@ugbyton.pl">&lt;sekretariat@ugbyton.pl&gt;</a></td>&#13; </tr>&#13; <tr>&#13; <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Adresat:&#13; </th>&#13; <td><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sprawa-4834@fedrowanie.siecobywatelska.pl">sprawa-4834@fedrowanie.siecobywatelska.pl</a></td>&#13; </tr>&#13; </tbody>&#13; </table>&#13; <br>&#13; <br>&#13; <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; <br>&#13; <div class="moz-cite-prefix">W dniu 2018-01-09 o&#160;08:46, Pawe&#322;&#13; Betkier pisze:<br>&#13; </div>&#13; <br>&#13; <div class="moz-signature">-- <br>&#13; <meta http-equiv="content-type" content="text/html;&#13; charset=utf-8">&#13; Dzie&#324; dobry<br>&#13; W za&#322;&#261;czeniu przesy&#322;am odpowied&#378; na wniosek o udost&#281;pnienie&#13; informacji publicznej.<br>&#13; <div class="moz-signature">-- <br>&#13; <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;&#13; charset=utf-8">&#13; <title></title>&#13; <font face="Arial"><font size="2"> <b>Pozdrawiam</b><br>&#13; Jolanta Uwa&#380;y&#324;ska<br>&#13; Urz&#261;d Gminy Byto&#324;<br>&#13; Byto&#324; 72, 88-231 Byto&#324;<br>&#13; Tel. +48 (54) 28 51 317, Fax: +48 (54) 28 51 377<br>&#13; <a moz-do-not-send="true" href="http://www.ugbyton.samorzady.pl">www.bip.ugbyton.pl</a>&#13; </font></font></div>&#13; </div>&#13; </div>&#13; </body>&#13;</html>

Załączniki

Pobierz list