W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,*Odp. NIE *
>
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),*Odp. **NIE*
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),*Odp. NIE*
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,*Odp. TAK, obowiązuje w gminie taka uchwała Nr XXVII/174/17 z
> 15.02.2017 r. link:*
>
> http://bip.hyzne.pl/static/img/k01/BIP/Uchwaly%20kadencji%202014-2018/XXVII/XXVII.174.17.pdf
> - informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

*Odp. W 2014 roku Rada Gminy Hyżne przyjęła 53 uchwały. *

*            W 2015 roku Rada Gminy Hyżne przyjęła 73 uchwały. *

*            W 2016 roku Rada Gminy Hyżne przyjęła 78 uchwał.*

> - informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,*Odp. W tych latach nie przeprowadzono żadnych konsultacji.*
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),*NIE*
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),*NIE*
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,*Odp. Tak, został wyodrębniony fundusz sołecki. Skan w załączeniu,
> ponieważ link do strony nie działa.*
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,*Odp. W załączeniu skan, ponieważ link do strony nie działa.*
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),*Odp. NIE*
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),*Odp. NIE*
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.*Odp. -*
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-4229@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
>
>

--
Witam,

Pozdrawiam,

Renata Filip

Urząd Gminy Hyżne
tel. 17 23 045 74

Załączniki