DB.1431.7.2018

Witam,

w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku, przesyłam
poniższe informacje uporządkowane wg kolejności z wniosku.

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej: TAK http://bip.strzelceopolskie.pl/dokumenty/1605.pdf
2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego: NIE
3. Czy powołano w gminie radę oświatową: NIE
4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami: TAK
http://bip.strzelceopolskie.pl/dokumenty/konsultacje.pdf
5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016, całość: 300 uchwał

* 2014: VI kadencja - 67, VII kadencja - 18;
* 2015: 122;
* 2016: 93.

6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014 - 2016:

* 2014: 0
* 2015: 2
* 2016: 1

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy: TAK
8. Czy utworzono gminną radę seniorów: TAK
9. Fundusz sołecki - aktualna uchwała:

http://bip.strzelceopolskie.pl/dokumenty/3424.pdf

10. Czy w gminie obowiązuje budżet obywatelski? Tak,
http://www.bip.strzelceopolskie.pl/inne/budzet_2018.html
11. Strzelecki Budżet Obywatelski jest przeprowadzany w oparciu o
konsultacje społeczne
12. Strzelecki Budżet Obywatelski w latach 2014-2016 - w tych latach
odbyły się dwie edycje (dwa głosowania, realizacja w roku następnym) - za
każdym razem pula do podziału wynosiła 300 tysięcy zł

pozdrawiam

MAŁGORZATA KORNAGA

Główny specjalista ds. informacji publicznej

URZĄD MIEJSKI

Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 404 93 88

kom. +48 668 993 707

Bernadetta Tacica

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Referat Organizacji

Pl. Myśliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie

tel.: (77) 404 93 17

e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

skrytka epuap: /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka