W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji, który wpłynął do Urzędu
Gminy Goraj w dniu 09 stycznia 2017 roku informuję nie obowiązuje w gminie
uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, nie utworzono
gminnej rady działalności pożytku publicznego, nie powołano w gminie rady
oświatowej, nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, w roku 2014 - 45 uchwał, w 2015
- 69 uchwał, w 2016 - 70 uchwał, nie utworzono młodzieżowej rady gminy, nie
utworzono gminnej rady seniorów, n. d., n. d., w gminie nie funkcjonuje
budżet obywatelski.

Z poważaniem
Łukasz Bracha

Pobierz list