Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 roku

Urząd Gminy Borki informuje co następuje:

ad.1. nie

ad.2. nie

ad.3. nie

ad.4. tak

ad.5. 188 (ze względu na brak określenia o którą radę chodzi podajemy
liczbę uchwał Rady Gminy)

ad.6. 0

ad.7. tak

ad.8. tak

ad.9. tak -
https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=119&p1=szczegoly&p2=1045067

ad.10. https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=129

ad.11. nie

ad.12. n/d

ad.13. n/d

--
Untitled Document
   Z poważaniem
   Jacek Niebrzegowski

   Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej
   Pracownik ds.promocji Gminy Borki

*Herb Gminy Borki***

*URZĄD GMINY BORKI
*Referat Administracyjny**
ul. II Armii W. P. 41, 21-345 Borki
tel. 81 857 42 08, fax 81 857 42 29
www.borkiradzynskie.pl <http://www.borkiradzynskie.pl/>
borki@borkiradzynskie.pl <mailto:borki@borkiradzynskie.pl>
administracyjny@borkiradzynskie.pl
<mailto:administracyjny@borkiradzynskie.pl>

Pobierz list