Dzień dobry,

Sprawa: udzielenie informacji publicznej.

Odpowiadając na wniosek z dnia 09.01.2018 r., informuję że:
Ad. 1) TAK - w Gminie Lidzbark Warmiński obowiązuje uchwała Rady Gminy
Lidzbark Warmiński Nr XXIV/204/2012 z dnia 26 października 2012 r. w
sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Uchwała ta dostepna jest pod linkiem:
http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/akty/626/w-sprawie-okreslenia-trybu-i-szczegolowych-kryteriow-oceny-wnioskow-o-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-inicjatywy-lokalnej..html
Ad. 2) NIE
Ad. 3) NIE
Ad. 4) TAK - Uchwała Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr VIII/58/11 z dnia
8 czerwca 2011 r.
w sprawie konsultowania niektórych projektów aktów prawa miejscowego.
Uchwała ta dostępna jest pod linkiem:
http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/akty/344/w-sprawie-konsultowania-niektorych-projektow-aktow-prawa-miejscowego.html
Ad. 5) W latach 2014-2016 Rada Gminy Lidzbark Warmiński podjęła 232
uchwały:
- 2014 - 82 uchwały,
- 2015 - 80 uchwał,
- 2016 - 70 uchwał.
Ad. 6) W latach 2014-2016 konsultacje przeprowadzano trzykrotnie:
- 2014 – jednokrotnie,
- 2015 – jednokrotnie,
- 2016 – jednokrotnie.
Ad. 7) NIE
Ad. 8) NIE
Ad. 9) W Gminie Lidzbark nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.
Uchwała Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XX/167/2017 z dnia 23 lutego
2017 r., w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu w
budżecie Gminy Lidzbark Warmiński na
2018 r. dostępna jest pod linkiem:
http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/akty/1693/w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-soleckiego-w-budzecie-gminy-lidzbark-warminski-na-2018-r..html
Uchwała Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXXI/241/2018 z dnia 11
stycznia 2018 r.,
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu w budżecie
Gminy Lidzbark Warmiński na 2019 r. dostępna jest pod linkiem:
http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/akty/1875/w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-soleckiego-w-budzecie-gminy-lidzbark-warminski-na-2019-r..html
Ad. 10) NIE DOTYCZY.
Ad. 11) NIE
Ad. 12) NIE DOTYCZY
Ad. 13) NIE DOTYCZY

Z poważaniem,
--
Referent
mgr Radosław Krajewski
tel. 89 767 32 74 wew. 24

Załączniki

Pobierz list