Gmina Jastrząb w załączeniu przesyła odpowiedz na państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Malwina Ziętek - inspektor
Urząd Gminy w Jastrzębiu
Pl. Niepodległości 5, 26 - 502 Jastrząb
tel. (48) 62-84-868
fax: (48) 62-84-861
e-mail: <mailto:mzietek@jastrzab.com.pl> mzietek@jastrzab.com.pl

Załączniki

Pobierz list