W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
09.01.2018 r. przesyłam informacje dot. Gminy Krzyż Wielkopolski, jak niżej:

Ad. 1) Na terenie gminy Krzyż Wielkopolski nie obowiązuje uchwała dot.
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Ad. 2) Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

Ad. 3) Nie powołano rady oświatowej.

Ad. 4) W Gminie Krzyż Wlkp. obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - link do uchwały Rady
Miejskiej w Krzyżu Wlkp. Nr XXXIII/279/2005 z 30.11.2005r.
http://www.bip.krzyz.pl/content.php?cms_id=429.

Ad. 5) W latach 2014-2016 podjęto jedną uchwałę tj. /*UCHWAŁA Nr
IV/26/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 lutego 2015 *o
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyż Wlkp. w sprawie
projektu uchwały Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. dotyczącej przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Krzyż Wlkp. na lata 2015-2022.
<http://www.bip.krzyz.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=694&dok_id=4499>/

Ad. 6) W latach 2014-2016 przeprowadzono jedne konsultacje.
Ad. 7) Nie utworzono rady seniorów.
Ad. 8) W gminie wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała Rady Miejskiej w
Krzyżu Wlkp. Nr IV/29/2015 z 12.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
dostępna jest w BIP pod adresem
http://www.bip.krzyz.pl/content.php?cms_id=772||w=5.
Ad. 9) Nie wydano zarządzeń wykonawczych.
Ad.10) W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Halina Wylegała

Kierownik Referatu Ogólnego

Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp.
--
Natalia Bandura
Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.
tel. 67 25 64 020
mail: natalia.bandura@um.krzyz.pl

Pobierz list