Dzień dobry,
Gmina Dolice w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, znak: SG.1431.3.2018.MK.

Z poważaniem
Urząd Gminy Dolice
Karina Królikowska

Załączniki

Pobierz list