W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018 r.

Magda Kulik
Urząd Miejski w Dobrym Mieście

Załączniki

Pobierz list