Dzień dobry,
Odpowiedz na wiosek o udostępnienie informacji publiczne:
1.- nie
2.- nie utworzono
3.- nie powołano
4.- tak, obowiązuje http://www.bip.gminazary.pl/akty/38/130/w_sprawie_ustalenia_zasad_i_trybu_przeprowadzenia_konsultacji_z_mieszkancami_Gminy_Zary/
5.- 2014-93; 2015-89; 2016-63
6.- 2
7.- nie utworzono
8.-nie utworzono
9.- wyodrębniono fundusz sołecki http://www.bip.gminazary.pl/akty/38/628/w_sprawie_wyrazania_zgody_wyodrebnienia_funduszu_soleckiego_w_budzecie_gminy/
10.- http://www.gminazary.pl/PL/649/Fundusz_Solecki/
11.- nie
12.- nie
13.- nie

Pozdrawiam

Gmina Żary
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
Tel. (68) 470-73-00

Pobierz list