Dzień dobry,

W odpowiedzi na udzielenie formacji publicznej informuję:

1. Sesje w roku 2022 odbyły się w trybie stacjonarnym.

2. Prezentowane sytuacje nie miały miejsca.

3. Radni otrzymują projekty uchwał drogą elektroniczną oraz w formie
papierowej.

4. Prowadzenie obrad za pomocą środków porozumienia na odległość lub
korespondencyjnie nie miało miejsca.

5a-d. j.w.

6. Posiedzenia komisji rady gminy nie są transmitowane.

7. -

8 i 8a. -

9. Do organów gminy nie wpłynęły skargi mieszkańców ani radnych
dotyczące zdalnego trybu obradowania.

--
Pozdrawiam
Barbara Podolska
Biuro Rady Gminy Dzierżoniów
Tel.: 74 832 56 93
Urząd Gminy Dzierżoniów \ul. Piastowska 1 58-200 Dzierżoniów