Dzień dobry

Urząd Gminy w Klimontowie przesyła pismo pana Edwarda Przytuły, Zastępcy
Wójta z dnia 22.01.2018 r. znak: RG 1431.1.2018 w sprawie udzielenia
informacji publicznej.

Z poważaniem

Irena Lipiec

Inspektor

Urząd Gminy w Klimontowie

Tel. 15 866 11 00 w. 20

Załączniki

Pobierz list