W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że zostało ono
zakwalifikowane jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej i
według aspektów prawnych regulujących to zagadnienie zostaje udzielona
odpowiedź:

- w Gminie Kozielice nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
zasad oceny wniosków o realizację zadania publicznego, każdorazowo w
przypadku zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego jest
organizowany konkurs, który obwarowany jest regulaminem,

-nie tworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

-powołano gminną radę oświatową,

-uchwały zamieszczone są na stronie www.bip.kozielice.pl ich ilość można
sobie sprawdzić łącznie z treścią i ewentualnymi załącznikami,
zamieszczone są również zarządzenia Wójta regulujące poszczególne
zagadnienia, ich realizację oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie,

-dokładnej liczby konsultacji z mieszkańcami nie mogę podać, ponieważ
zasięgamy opinii naszych mieszkańców wykorzystując różne okazjonalne
spotkania typu zebrania OSP, spotkania z okazji Święta Babi, Dziadka
itp. Uwzględniając zebrania wiejskie i konsultacje okazjonalne to było
ich około: 2014r. - ok. 25, 2015r. - ok. 50, 2016 r. - ok. 50,

-nie tworzono młodzieżowej rady gminy ani gminnej rady seniorów,

-nie wyodrębniano w latach 2014-16 funduszu sołeckiego a zarządzenia są
opublikowane na stronie adres podany powyżej,

-w gminie nie był wprowadzany budżet obywatelski.

Z poważaniem:

Mirosław Rabiega

zastepcawojta@kozielice.pl

Pobierz list