Witam,

Przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji
publicznej.

Z poważaniem
Bernadeta Przybylska-Bartnik
Z-ca Wójta Gminy Spiczyn

Załączniki

Pobierz list