Urząd Miejski w Bychawie
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa
81 5660004
--------------------------------------------------------------------------------
Uwaga! Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Załączniki

  • ODP_WNIOSEK_INF.PUB..pdf