W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam skan odpowiedzi na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem
Łukasz Lorens
Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki