W odpowiedzi na Państwa wniosek, w załączeniu odpowiedz na zapytania o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Iwona Śliwińska
insp ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Urząd Miasta i Gminy Debrzno
ul.Traugutta 2 www .debrzno.pl <file:///C:/herb.gf/>
77- 310 Debrzno bip.debrzno.pl <http://bip.debrzno.pl/>
tel. 598335351, 598335204

Załączniki

Pobierz list