Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia br.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Barbara Gargasz

Tel. 74-8654620

Załączniki