Lubin, dnia 23.01.2018 r.
OR.1431.4.2018Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa


W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2018 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej informuję co następuje:
- gmina nie posiada uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
- nie powołano rady oświatowej;
- w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, link : http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6449,idmp,202,r,o;
- Rada Gminy Lubin podjęła w 2014 r. - 145 uchwały, w 2015 r. - 150 uchwał, w 2016 r. - 123 uchwały;
- w latach 2014 -2016 przeprowadzono 5 konsultacji z mieszkańcami w następujących sprawach:
1/ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
2/ Obowiązek nakładania kagańców
3/ Program ochrony środowiska
3/ Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030
5/ Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin;
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
- utworzono gminną radę seniorów (Uchwała Rady Gminy Lubin Nr XXX/195/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania rady Seniorów Gminy Lubin oraz nadania jej Statutu), link: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dukument,iddok,8366,idmp,202,r,o;
- Gmina Lubin posiada wyodrębniony fundusz solecki – link:
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5146,idmp,136,r,o;
- aktualne Zarządzenie nr 1164/2017 z 20 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2018 - link:
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10401,idmp,234,r,o
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Agnieszka Wrona
Referat Organizacyjny
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Władysława Łokietka 6
Email: wrona@ug.lubin.pl
tel.: 76/ 84-03-145

---
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
http://www.ug.lubin.pl/

Pobierz list