<html><head><style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>&#13;</head><body><p>Witam</p>&#13;<p>Odp udost&#281;pnienie informacji publicznej (odp odnosz&#261; sie do kolejno zadawanych pyta&#324;)</p>&#13;<p>ad. 1) Tak http://bip.szczaniec.pl/system/obj/3694_uchwala_289.pdf</p>&#13;<p>ad. 2) Nie</p>&#13;<p>ad. 3) Nie</p>&#13;<p>ad. 4) Tak (uchwa&#322;a w za&#322;aczeniu)</p>&#13;<p>ad. 5) 2014r - 70 szt; 2015r - 134 szt; 2016r - 67 szt</p>&#13;<p>ad. 6) 2014r - 1 szt; 2015r -1 szt; 2016r - 1 szt</p>&#13;<p>ad. 7) Nie</p>&#13;<p>ad. 8) Nie</p>&#13;<p>ad. 9) Tak http://bip.szczaniec.pl/system/obj/2260_40.pdf</p>&#13;<p>ad. 10) Nie wydawano</p>&#13;<p>ad. 11) Nie</p>&#13;<p>ad. 12) Nie dotyczy</p>&#13;<p>ad. 13) Nie dotyczy</p>&#13;<p>Pozdrawiam</p>&#13;<p>Czes&#322;aw S&#322;odnik - Sekretarz Gminy Szczaniec&#160;</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>Dnia Czwartek, 11 Stycznia 2018 09:13 Gmina Szczaniec &lt;ug@szczaniec.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>&#13;<p><br><br></p>&#13;<p>&#160;</p><br></body></html>

Załączniki

Pobierz list