W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesyłam w załączeniu odpowiedź Burmistrza Karczewa.

Z poważaniem
Krzysztof Szczegielniak
Sekretarz Gminy Karczew
****************************
e-mail. sekretarz@karczew.pl
tel. (22)7806516 wew. 108
fax. (22)7806536
****************************

Załączniki

Pobierz list