*Urząd Gminy Brodnica*

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

tel.: 056 494 16 10, fax.: 056 494 16 40

e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl
<mailto:sekretariat@brodnica.ug.gov.pl>

Brodnica,dnia 23 stycznia 2018r.

*SeGB.1431.3.2018.JK*

*Pan Szymon Osowski, Pan Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji*

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa*

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018r. uprzejmie informuję, co następuje:

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. utworzenia gminnej rady
działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie).

- Nie mamy uchwały w sprawie powołania w gminie rady oświatowej (art. 78
ust. 1 Prawa oświatowego).

- W Gminie Brodnica obowiązuje uchwała Nr V/30/07 Rady GminyBrodnica
zdnia 16 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji
społecznych w GminieBrodnica (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), dostępna pod adresem:
http://archiwum.brodnica.ug.biuletyn.net/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=752
oraz uchwała nr XVII/91/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 kwietnia 2008r.
zmieniająca uchwałęw sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych
w Gminie Brodnica, dostępna pod adresem:
http://archiwum.brodnica.ug.biuletyn.net/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=861

- Rada Gminy Brodnica przyjęła: 68 uchwał w 2014 roku, 62 uchwały w 2015
roku i 66 uchwał w 2016r.

- w Gminie Brodnica przeprowadzono: w 2014r. - 1 konsultacje z
mieszkańcami, w 2015r. – 1 konsultacje i w 2016r. – 2 konsultacje z
mieszkańcami.

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. utworzenia młodzieżowej
rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. utworzenia gminnej rady
seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

- W Gminie Brodnica wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim) uchwałą nr XXXI/201/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego, która jest dostępna pod adresem:

http://brodnica.ug.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2014_07/BIPF4FE2594288FF5Z/XXXI-201-14.pdf
.

- W zakresie realizacji funduszu sołeckiego Wójt Gminy Brodnica nie
wydawał żadnych zarządzeń.

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały czy zarządzenia dot.
funkcjonowania budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) rozumianego
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty i nie funkcjonuje u nas budżet obywatelski
(partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami. W związku z powyższym nie wyodrębnialiśmy
środków na funkcjonowanie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Z poważaniem

Justyna Klimowska
Sekretarz Gminy Brodnica

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3805@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki

Pobierz list