--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej- sprawa 4956
Data: Wed, 24 Jan 2018 12:05:04 +0100
Nadawca: Sieć Obywatelska Watchdog Polska <biuro@siecobywatelska.pl>
Firma/Organizacja: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Adresat: SEKRETARIAT UG ZBICZNO <sekretariat2@zbiczno.pl>

Szanowna Pani,

będę wdzięczna za przesłanie odpowiedzi na wskazany w naszym wniosku
adres tj. sprawa-4956@fedrowanie.siecobywatelska.pl. Państwa odpowiedź
nie doszła, ponieważ błędnie w adresie wpisali Państwo słowo
"federowanie" zamiast "fedrowanie".

pozdrawiam

Agnieszka Zdanowicz

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego