Witam

W załączeniu przekazuję odpowiedz (plik PDF) odpowiedz na Państwa wniosek w
przedmiocie udostępnienie informacji publicznej.

Łukasz Janik
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urząd Gminy Kraśnik
tel. 81 826 41 65

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa.
Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek
działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot
nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji,
który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie
tego materiału z komputera.

Załączniki

Pobierz list