Adres ugslemien@ugslemien.ig.pl jest stopniowo wycofyfwany. wszelką korespondencję prosimy kierować na adres sekretariat@slemien.pl