W oparciu o art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej  (Dz. U. 2016 r. poz. 1764) informuję, że w
związku z skumulowaniem prac związanych z rozliczaniem zadań
realizowanych w roku 2017, nie jest możliwe odpowiedzenie na Pana
wniosek w ustawowym terminie.

Informacje żądane w Pana wniosku zostaną udostępnione do 09 luty 2018 r.

Z poważaniem

Tomasz Kruk

Sekretarz

Gminy Stoczek Łukowski
W dniu 2018-01-09 o 07:59, {{ email }} pisze: