Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w załączeniu przesyła odpowiedź na pismo z dnia 10.01.2018r. Proszę o potwierdzenie odbioru.
Iwona Kubik
Sekretarz Gminy

Załączniki

Pobierz list