W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję
następujące informacje dotyczące Gminy Sulików:

-nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

-nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

-nie powołano rady oświatowej,

-uchwała określająca tryb przeprowadzania konsultacji społecznych została
podjęta w dniu 28 października 2015 r. (uchwała Nr XI/85/15:
http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/7070/XI_85_15_03-11-2015_12-33-57.pdf ).
Uchwała została zmieniona na sesji w dniu 24 lutego 2016 r.
(http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/7238/XV_123_16_02-03-2016_09-56-28.pdf),

-W latach 2014-2016 podjęto następującą liczbę uchwał:

2014-80

2015-93

2016-96

-W latach 2014-2016 przeprowadzono następującą liczbę konsultacji
społecznych:

2014-0

2015-0

2016-1

-Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

-Nie utworzono gminnej rady seniorów,

-W Gminie Sulików wyodrębniono fundusz sołecki:

Na rok 2010 - http://bip.sulikow.pl/?id=3085,

Na rok 2011 - http://bip.sulikow.pl/?id=3629,

Na rok 2012 - http://bip.sulikow.pl/?id=4256,

Na rok 2013 - http://bip.sulikow.pl/?id=4997,

Zmiana ustawy o funduszu sołeckiego umożliwiła nie podejmowanie uchwały o
wyodrębnieniu funduszu sołeckiego co rok.

-Zarządzenie Wójta Gminy Sulików w sprawie regulaminu funduszu sołeckiego w
Gminie Sulików (http://bip.sulikow.pl/?id=6408), zmiana zarządzenia
(http://bip.sulikow.pl/?id=6990).

-W Gminie Sulików nie obowiązuje fundusz obywatelski.

Pozdrawiam,

Aleksandra Adamiak

Inspektor ds. obsługi organów Gminy Sulików

Urząd Gminy Sulików

tel. 75 77 87 290

Pobierz list