Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. przesyłam
poniżej żądane informacje dotyczące Gminy Wodzierady:

1) nie została podjęta uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,

2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

3) nie powołano gminnej rady oświatowej,

4) w gminie obowiązuje uchwała w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami podjęta na podst. art. 5a ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym),
<http://bip.wodzierady.pl/wiadomosci/4439/wiadomosc/257420/uchwala_nr_iv3220
15_rady_gminy_wodzierady_z_dnia_24_marca_2015_r>
http://bip.wodzierady.pl/wiadomosci/4439/wiadomosc/257420/uchwala_nr_iv32201
5_rady_gminy_wodzierady_z_dnia_24_marca_2015_r,

- liczba uchwał przyjętych w lata 2014-2016:

2014 - 0; 2015 - 1; 2016 - 0.

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 - 2016:

2014 - 2; 2015 - 7, 2016 - 2.

5) nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

6) nie utworzono gminnej rady seniorów,

7) w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (uchwała z 2014 roku)
<https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/227257/files/328.pdf>
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/227257/files/328.pdf,
<https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/227257/files/pdf20140
515_13441921.pdf>
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/227257/files/pdf201405
15_13441921.pdf,

8) linki do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego w związku z
realizacją funduszu soleckiego: 2016 rok
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/341409/files/zarzadzen
ie48201620160805.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/341410/files/zarzadzen
ie51201620160825.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/341413/files/zarzadzen
ie57201620160927.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/342200/files/zarzadzen
ie59201620160930.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/347541/files/zarzadzen
ie65201620161110.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/357637/files/zarzadzen
ie68201620161212.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/357639/files/zarzadzen
ie70201620161216.pdf,

2015 rok -
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/273228/files/zarzadzen
ie_562015.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/408846/files/zarzadzen
ie_932015.pdf,

9) w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

Longina Oleszczuk

Zastępca Kierownika USC

Pobierz list