To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<biblioteka@biblioteka-dg.pl> o 2022-06-17 15:17

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2022-06-20 09:01

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Pobierz list