To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@topolka.pl> o 17.06.2022 14:55

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o20.06.2022 09:50

Pobierz list