Szanowni Państwo,

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Dane służą analizie zakłócania konkurencyjności na rynku mediów dokonywanej przez prasę zależną od samorządu.

Wnoszę o odpowiedź jutro, gdyż został przez Państwa przekroczony termin, a mają Państwo obowiązek odpowiedzieć, niezależnie od tego czy podamy Państwu powody wnioskowania.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć
Członkini Zarządu
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego