To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@ryjewo.pl> o 30.01.2018 21:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o31.01.2018 07:24

Pobierz list