To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@makowmazowiecki.pl> o 2018-01-30 21:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 08:39

Pobierz list