Wiadomość wysłana w dniu 12 października 2022 11:32:29 GMT-00:00 do urzad.miejski@mszczonow.pl o temacie „Prośba o umieszczenie informacji o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.