To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: {{ email }}
Temat: Prośba o umieszczenie informacji o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Data: 2022-10-12 13:16

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.