To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@biskupice.pl> o 09.01.2018 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o01.02.2018 08:27

Pobierz list