Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuje, co następuje:
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
- w gminie nie powołano rady oświatowej;
- Uchwała Nr XIX/172/04 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy - skan uchwały w załączniku w związku z brakiem publikacji na stronie BIP;
- Rada Miejska w Sieniawie przyjęła następującą ilość uchwał: 2014 r. - 77; 2015 r. - 60; 2016 r. - 67;
- w latach 2014-2016 Gmina Sieniawa nie przeprowadzała konsultacji z mieszkańcami;
- w gminie nie powołano młodzieżowej rady gminy;
- wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała Nr XV/92/2016 dostępna na BIP pod adresem: http://www.bip.sieniawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-190-5412;
- zarządzenie Nr 0050/39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa dot. funduszu sołeckiego jest dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.bip.sieniawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-212-5436;
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Pozdrawiam,
-----------------------------------------------------

Barbara Matyja | Kierownik Referatu Organizacyjnego i ds. Rady Miejskiej
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
tel: 16 6227301 wew. 44
fax: 16 6227301 wew. 35
www.sieniawa.pl
email: urzad@sieniawa.pl

Załączniki

Pobierz list