Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Urzędu Gminy Wejherowo na wniosek z
dnia 30 stycznia 2018 r.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
OR.1431.11.2018 odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska

--
Z poważaniem

Maria Waszkiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr

Urzad Gminy Wejherowo
Referat Organizacyjny i Kadr
tel. 58 677 97 11

Załączniki

Pobierz list