Urząd Gminy w Nurcu-Stacji w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z
dnia 30 stycznia 2018 r., o udostępnienie informacji publicznej.

Załączniki

Pobierz list