W odpowiedzi na email dotyczący wniosku o udostepnienie informacji
publicznej odpowiadamy:

1.W Gminie Kamień kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
oceniane są ujęte są w rozporządzeniach podejmowanych corocznie przez Wójta
Gminy Kamień .

2.W Gminie Kamień nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

3.W Gminie Kamień nie powołano radę oświatową

4.W Gminie Kamień obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami:

https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=344&p1=szczegoly&p2=995956

5.Liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy Kamień w :

-2014r. -79 uchwał

-2015r. -58 uchwał

-2016r. -55 uchwał

6.Liczba konsultacji z mieszkańcami: nie przeprowadzono w latach 2014-2016

7.W Gminie Kamień nie utworzono młodzieżowej rady gminy

8.W gminie Kamień nie utworzono rady seniorów

9.W Gminie Kamień wyodrębniono fundusz sołecki:

https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=359
<https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=359&p1=szczegoly&p2=1110269>
&p1=szczegoly&p2=1110269

10.Link do zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego:

https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=214
<https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=214&p1=szczegoly&p2=1233371>
&p1=szczegoly&p2=1233371

11.W Gminie Kamień nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12.Nie dotyczy.

13.Nie dotyczy.

Z poważaniem

Andrzej Krycki
Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
22-113 Kamień
tel. (82) 567 03 02
{{ email }}

Załączniki

  • image005.jpg
  • image006.jpg