Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Monika Pigłowska

--
Monika Pigłowska
Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjnego
Urząd Miasta w Luboniu

tel. 61 8130 011 wew. 13 lub 697-630-812
mail monika.piglowska@umlubon.pl

Załączniki

Pobierz list